SYSTEMUNDERHÅLL PÅGÅR VILKET INNEBÄR ATT DELAR AV TJÄNSTEN KAN HA BEGRÄNSAD FUNKTIONALITET